109cm sökgädda!

När jag fiskar nya vatten i sök efter framtida fiskeställen så brukar jag försöka hinna testa så många olika spots som möjligt under första passet för att både se vart jag får fisk samt lägga märke till vilka olika biotoper, växtlighet, djup, ansamling av bytesfisk etc som finns. Allting börjar alltid hemma vid kartor och google för att bygga mig en uppfattning om vattnet innan jag beger mig ut och väl ute väljer jag ofta att fiska med beten som är lättfiskade, går att fiska snabbt samt att dom ska fungera både för grunt och djupt vatten. Och självfallet vill jag gärna fiska ett bete som jag vet fungerar oftare än andra, just för att så snabbt som möjligt lokalisera gäddan.
När jag väl får fisk i ett nytt vatten försöker jag vara observant på omgivningen där jag fick fisken. Vad ser jag på loden? Har vinden påverkan på denna spot? Solljuset/skuggan? Växtlighet? Mat? Närhet till djupt/grunt vatten osv. Även områden där jag inte får fisk men upptäcker under mina testdrifter intressanta saker som ska hålla gädda lägger jag på minnet för att återbesöka senare, spotten kanske är grym även fast jag inte fick nåt denna gång..
Jag fiskar ofta fort och rör mig mycket för att hinna se så mycket som möjligt samtidigt som jag tar stickprov här och där. Och just det gjorde vi denna dag då vi driftade av från grunt gräs på 0,7-1,2m utan ett liv men så snart vi kom ut över vatten om 1,3-2m så small denna fina 109cm gädda på Storms Knockr Minnow.

Vad kunde jag lära mig av denna fisk i detta nya vatten? Jo, att i det starka solljuset hade den valt att backa ut aningen djupare där det blir mer skugga samt att växtligheten var högre men glesare. En perfekt biotop att gömma sig i i väntan på bättre jaktförhållanden eller att bytesfisken stryker förbi. Därifrån har den alla möjligheter att smyga upp på det grundare området för att jaga braxen och mört som befann sig mer strandnära.

Storms Knockr Minnow är ett av mina säkra kort när jag testfiskar områden då man snabbt får dom mer aktiva gäddorna att hugga då den gör väsen av sig med sin rasselkammare samt sänder ut starka vibrationer med sin aggressiva paddel. Storleken är perfekt för att fånga alla storlekar av gädda och när jag hittat ett lätt byte, alltså en aggressiv gädda man inte behöver truga på så vet jag att området håller fisk och jag kan i framtiden återkomma för att fiska av det mer noggrannare och mer riktat efter stor fisk.

Comments

Kommentarer