Down Size = Big Salmon

Vänerns vatten har börjat bli allt varmare. Fisken är nu snabb i sina födosök och det har varit uteslutande små nors (glasnors) i magen på de laxar vi fångat sista tiden. Mitt tips för ett lyckat fiske på Vänern är att höja farten något och gå ner i betesstorlek.

Rapala Shadow Rap 70 mm är en utmärkt imitation av små nors. Favoritfärgen för mig är OG.

Att tackla sina vobbler med en trekrok ger en yvigare gång samt att när fisken väl är på kroken har den mycket svårare att komma loss.

Det är verkligen väl uppbokat i kalendern men ibland måste man bända en lax själv…

Simma lugnt.

Mvh Ove

Comments

Kommentarer